Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră

Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră
O, Apărătoare a neamului creștinesc, Maica Celui ce ține toate cu dreapta Sa, a lui Hristos Dumnezeul nostru! Revarsă asupra noastră milele și darurile Lui ca să nu ne înfricoșăm noi de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, că celor ce nădăjduiesc spre Tine ai zis: „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră”.

Păzește adevărata și sfânta noastră Dreptmăritoare Biserică și locașul acesta de dezbinări și eresuri și pune început de pocăință poporului nostru. Întoarce țara noastră pe calea de Domnul dăruită a credinței nevătamate, ca să se umple de tămâia rugăciunilor și să înflorească precum crinul; ca să trăim în bunăcuviință și curățenie, păziți de Tine fiind întotdeauna de ispitirile lui antihrist, de venirea asupra noastră a altor neamuri, de războiul cel dintre noi, de cutremur, de foc, de foame și de molimă; de moarte năprasnică, de robiile și dezbinările din familie; viața călugărească o întărește și ne mântuiește pre noi, Preacurată, că spre Tine nădăjduim după cuvântul Tău:

Vezi și:  Are Sau Nu Bani Vica Blochina?! „Acum Nu. Nu Mai Cumpăr Ca O Nebună”

„Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră”.
Roagă-Te pentru noi, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Domnului Dumnezeului nostru, Celui ce ne miluiește și ne mântuiește pre noi ca să nu ne lipsească pre noi de apărare și să ne învrednicească a fi părtași Împărăției Sale, precum El Însuși a zis: „Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră”. Că Lui i se cuvine toată slava, stăpânirea, cinstea și închinăciunea – Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *