Vestea dimineții pentru cei cu pensii mai mici de 2 000 de lei! Se dau bani pe lângă pensie

În 2023, pensionarii și persoanele cu dizabilități care eu venituri mici, persoanele care primesc ajutor social și familiile care primesc alocație de susținere vor beneficia de un ajutor financiar în valoare de 1.400 de lei, pentru a putea plăti facturile la energie, energie termică centralizată, gaze, butelie sau lemne de foc.

Distribuția cardurilor de energie în baza cărora se va acorda ajutorul, dar și plățile care se vor efectua de către beneficiari se vor face prin intermediul Poștei Române.

Prin OUG 166/2022, s-a stabilit acordarea, în 2023, a unui ajutor financiar temporar persoanelor cu venituri mici, ce va putea fi folosit pentru a compensa prețul la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Sprijinul pentru plata facturilor la energie va fi de 1.400 de lei, bani ce vor fi acordați în două tranșe egale, de câte 700 de lei, în februarie și septembrie 2023.

Cardurile de energie vor fi tipărite și distribuite de către Poșta Română, în baza tabelelor centralizatoare comunicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, conform listelor transmise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Beneficiarii vor putea astfel să primească automat cardul de energie, prin corespondență cu confirmare de primire.

Vezi și:  Bianca Brad, marturii cutremuratoare despre momentele grele din viata: „Mama a visat ca nu eram bine”

La prima emitere, cardul este gratuit, însă dacă este pierdut, costurile de reemitere și distribuire trebuie suportate de către beneficiar.

După primirea banilor, fiecare beneficiar va putea decide ce facturi să plătească.

La efectuarea plății prin mandat, acesta va primi o dovadă privind plata de sume în mandat poștal, în vederea certificării faptului că operațiunea are loc. Plata se va putea face la oficiile poștale, direct la factorul poștal, sau la adresa de domiciliu a beneficiarului.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a spus recent că „pe de o parte, avem prima modalitate, la oficiul poștal și, a doua modalitate, este cea prin direct prin intermediul oficiantului poștal, a poștașului, în termeni cât mai simpli, care completează documentele necesare, eliberează aceeași dovadă și de-acolo revine responsabilitatea Poștei Române pentru ca să opereze plățile către furnizorii de energie”.

Pentru efectuarea unei plăți prin servicii de mandat poștal în scopul compensării prețului la energie, beneficiarii sprijinului vor fi obligați să prezinte următoarele categorii de documente:

Vezi și:  Mulți au criticat-o pe soția lui Horia Brenciu că ar fi prea… „bătrână” pentru el

cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poștal;
actul de identitate al beneficiarului de sprijin;
documentul/ documentele justificativ/ justificative prin care face dovada datoriei curente și/ sau restante față de furnizorul de energie și/ sau, după caz, față de asociația de proprietari/ locatari;
în situația în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu decât cel care este inscripționat pe cardul de energie, contractul privind furnizarea energiei la domiciliul declarat împreună cu declarația pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea prețului la energie la domiciliul unde locuiește.
Cardul de energie va fi nominal și va conține date de identificare și securitate, va fi valabil pe teritoriul României și va putea fi utilizat numai în rețeaua teritorială a Poștei Române, pentru decontarea facturilor emise de furnizorii de energie.

Dacă unul sau mai mulți beneficiari au aceeași adresă de domiciliu și sunt cuprinși în lista de beneficiari întocmită de MMSS, se va emite un singur card de energie pe care vor figura toți beneficiarii care au aceeași adresă de domiciliu, nefiind permisă emiterea mai multor carduri pentru aceeași adresă de domiciliu.

Vezi și:  Fenomene meteo extreme în Europa. Italia a fost lovită de o grindină uriașă

Cine va beneficia de acest ajutor
Beneficiari ai ajutorului vor putea fi, potrivit OUG 166/2022, următoarele categorii de persoane și familii:

pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/ casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei;
familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social.
Dacă o persoană încadrează la mai multe categorii de beneficiari, aceasta va putea primi sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *