Dăruiește-mi mie, Doamne, Fiul Celui Bun, ceea, de ce este însetat sufletul meu și mai adaugă la aceasta, ceea ce binevoiești Tu!

Dăruiește-mi mie, Doamne, Fiul Celui Bun, ceea, de ce este însetat sufletul meu și mai adaugă la aceasta, ceea ce binevoiești Tu!
Dă-mi voință și putere ca să lucrez binele și să nu mă abat cu nimic de la voința Ta!
Nu îngădui să fiu eu ucenic viclean și fățarnic și să încalc poruncile Tale.

Depărtează de la mine cugetele rele, ce mă îndeamnă să păzesc fățarnic legea Ta și să amăgesc cu fățărnicia mea pe cei care nu-mi cunosc năravurile și vorbesc de mine ca de un drept!

Dăruiește-mi mie, Doamne , ca în taină, să fiu bineplăcut măreției Tale, iar prin viață dreaptă, să Te proslăvesc.

Adevărul să-mi fie mie îndrumător; el să mă păzească în curățenie, în tot locul și în toată vremea.
Doamne, izbăvește-mă de necinstea celor, care știu legea Ta și nu au hotărâre să o păzească pentru a fi bineplăcuţi Ție!

PUBLICITATE

Învredniceşte-mă de tovărășie cu oameni simpli, dar care sunt înțelepți și încercați în lucrarea faptelor bune.
Neputincios este trupul meu, întărește-l cu puterea Ta.
Trimite ajutorul Tău și sfărâmă săgețile mişelului vrăjmaș și să fiu și eu socotit cu ceata drepților Tăi.

Vezi și:  Un italian de 72 de ani a ajuns la închisoare din cauza iubirii pentru o tânără de 24 de ani

Dă-mi mie, Doamne, totdeauna să fiu moștenitorul Tău și să fac neclintit voia Ta.
Când voi începe vreo faptă bună, Tu, Doamne, invredniceşte-mă să o săvârșesc cu bine.
Știu că am păcătuit împotriva voinței Tale; văd bine că am călcat porunca Ta, dar tu care faci să strălucească soarele și asupra celor buni și asupra celor răi, binevoiește să strălucească lumina Ta și în inima mea, cea întunecată de păcat.

Lumina Ta, să izgonească din mine păcatul, acest ucigaș încuibat înăuntrul meu!
Nu este nici o răutate pe care vicleanul să nu mi-o fi răsădit în sufletul meu cu multă ușurință!

PUBLICITATE

Cu iscusința lui si cu bunăvoia MEA!, m-am făcut părtaș răutății, vicleanul m-a prins în cursa sa și singur eu sunt acela, care l-am învățat pe el meșteșug!
Cei leneși și cei lipsiți de voință fug de sub jugul Tău; cei nepăsători sunt rușinați dei iubirea Ta.

Vezi și:  Acatistul Sfantului Atanasie (18 Ianuarie). Vindeca suflete si curata pacate

Bunătatea Ta, este mama învățăturii, ale cărei lovituri, cât ar fi de dureroase pentru cei îndărătnici, celor ce se pocăiesc, le dăruiește cu îndurare vindecare!
Cu adevărat, vrednic este de închinăciune Tatăl Tău și Duhul Tău, care se bucură de întoarcerea noastră.
Amin!

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *