Ordinul privind înmormântările COVID, publicat în Monitorul Oficial. Cum se va proceda în cazul pacienților decedați din cauza pandemiei

Ordinul reglementează mai multe măsuri şi reguli care sunt luate în cazul decesului pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2 sau cei internaţi în stare gravă în spitale.Astfel, sunt prevăzute o serie de măsuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 în cazul în care prezintă simptome severe de boală:„a) Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistenţă religioasă, potrivit specificului cultului din care face parte, şi cu acordul medicului curant.În vederea asigurării protecţiei clericului şi a pacientului, vizita poate avea loc în următoarele condiţii:- un singur cleric oficiant poate intra la pacient, o singură dată;- timpul alocat serviciului religios este de maximum 15 minute;- clericul poartă echipament complet individual de protecţie asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare;- clericul respectă toate măsurile sanitare care se impun;- se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte şi după utilizare, cu acordul medicului curant;- nu sunt permise obiecte care generează flacără deschisă/închisă sau scânteie. În unităţile sanitare în care există clerici angajaţi, aceştia vor asigura asistenţa religioasă pentru credincioşii cultului recunoscut cu acordul căruia a fost angajat, de comun acord cu medicul curant.b) În situaţia în care pacientul decedează şi există suspiciuni cu privire la decesul pacientului infectat cu SARS-CoV-2 confirmat prin teste de laborator, altele decât decesul prin acţiunea bolii virale, se va anunţa în cel mai scurt timp instituţia medico-legală competentă şi organele judiciare pentru dispunerea ridicării decedatului şi efectuarea autopsiei medicolegale”, conform documentului.De asemenea, sunt prevăzute măsuri care privesc familia sau reprezentantul legal al decedatului:„a) Familia/Reprezentantul legal al decedatului care parcurge procedura de identificare a decedatului va purta obligatoriu echipament individual de protecţie de unică folosinţă: halat de unică folosinţă din material neţesut sau impermeabil la apă; mască facială de protecţie; botoşi (protecţie încălţăminte); mănuşi.b) Echipamentele individuale de protecţie pentru familia/reprezentantul legal al decedatului care va parcurge procedura de identificare a decedatului vor fi asigurate cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care a fost internat pacientul.c) În caz de identificare pozitivă (potrivire), vor semna o declaraţie şi se va completa într-un registru special dedicat.d) Familia/Reprezentantul legal al decedatului poate vedea decedatul cu respectarea următoarelor condiţii:- cel mult două persoane din cadrul familiei/reprezentantului legal al decedatului pot vedea decedatul;- vor îmbrăca obligatoriu echipamentul individual de protecţie descris anterior;- nu se recomandă contactul direct piele pe piele (atingere, sărut etc.);- vor respecta strict protocolul de igienă a mâinilor care presupune spălarea mâinilor cu apă şi săpun timp de 20 de secunde la intrarea şi la ieşirea în spaţiul mortuar. Dacă nu există facilităţi pentru spălarea mâinilor, se va folosi dezinfectant pentru mâini;- nu se vor atinge: nasul, ochii, faţa, gura.e) Se va asigura ventilaţie adecvată în spaţiile în care se află decedatul, fără a se atinge o temperatură disconfortantă.f) Nu este permis priveghiul la domiciliul persoanei decedate”, potrivit sursei citate.De asemenea, sunt prevăzute măsuri care privesc familia sau reprezentantul legal al bolnavului infectat cu SARS-CoV-2 în cazul în care acesta prezintă simptome severe de boală:Pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 şi care prezintă simptome severe de boală poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei sau reprezentantului legal, cu acordul medicului curant. În vederea asigurării protecţiei membrului familiei sau aparţinătorului legal, vizita poate avea loc în următoarele condiţii:- o singură persoană poate intra la pacient, o singură dată;- timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute;- vizitatorul poartă echipament complet individual de protecţie asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare;- vizitatorul respectă toate măsurile sanitare care se impun;- nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiţi pacienţii cu COVID-19.- Persoanele care manipulează şi transportă decedatul vor lua în considerare respectul faţă de demnitatea umană, orice activitate sau acţiune asupra corpului unei persoane decedate având la bază grija şi respectul cuvenit unei fiinţe umane decedate.- În cazul decesului la domiciliu, cazuri medico-legale conform art. 185 din NCPP, în care există suspiciunea de deces ca urmare a infecţiei cu SARS-CoV-2, nu se ridică decedatul până la sosirea autorităţilor competente. Se apelează numărul unic de urgenţă 112.- Pentru transportul decedatului de la domiciliu sau din spaţiile publice unde a survenit decesul către instituţia de medicină legală vor fi respectate aceleaşi norme atât în ceea ce priveşte echipamentul individual de protecţie al personalului care manipulează sau transportă decedatul, cât şi în ceea ce priveşte manipularea decedatului în vederea introducerii în sacul închis ermetic.- În vederea ridicării decedatului de la domiciliu se vor solicita şi se vor examina toate documentele medicale existente (de la unităţile sanitare, medic curant, medic de familie, laboratoare de analize medicale etc.), acte din care să reiasă înregistrarea persoanei în evidenţele direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi documente din care să reiasă localitatea de unde a revenit recent (în ultimele 14 zile) dintr-o călătorie, după caz.- Transportul decedatului aflat în sacul închis ermetic din spaţiul public, precum şi de la domiciliu către instituţia medicolegală în vederea autopsierii medico-legale se va efectua numai în baza ordonanţei emise de către procuror sau de către organele de cercetare penală.- Transportul decedatului aflat în sac închis ermetic se va efectua numai cu mijloace de transport autorizate potrivit legii.- Atunci când decesul s-a produs ca urmare a infecţiei cu SARS-CoV-2, angajaţii serviciilor funerare care preiau decedatul de la domiciliu, unitatea sanitară în care a survenit decesul sau de la instituţia de medicină legală în vederea înhumării vor respecta întocmai aceleaşi dispoziţii ca şi orice alt transportator sau persoană care manipulează decedatul, adică vor respecta aceleaşi măsuri de prevenire a transmiterii bolilor infectocontagioase şi vor fi îmbrăcaţi obligatoriu în echipamentele individuale de protecţie descrise anterior, conform metodologiei în vigoare.Angajaţii serviciilor funerare nu vor deschide capacul sicriului şi nu vor efectua manopere de cosmetizare sau de îmbălsămare asupra decedatului contaminat în urma infecţiei cu SARS-CoV-2. Pentru angajaţii serviciilor funerare sunt obligatorii, după fiecare manipulare, îndepărtarea mănuşilor şi spălarea mâinilor cu apă caldă şi săpun, urmată de dezinfecţia cu produse biocide de tip TP1 destinate dezinfecţiei mâinilor prin frecare.- Mijloacele de transport folosite pentru transportarea decedaţilor vor fi dezinfectate cu produse biocide de tip TP2, după fiecare transport.- Persoanele decedate, contaminate ca urmare a infecţiei cu SARS-CoV-2, confirmată prin teste specifice de laborator, şi care au fost autopsiate nu se îmbălsămează, ci doar se igienizează la suprafaţă cu produs biocid de tip TP2. Aceşti decedaţi se igienizează şi se îmbracă înainte de a fi introduşi în sac.- După identificarea decedatului de către familie/ reprezentant legal sau de către cei desemnaţi în condiţiile prezentului protocol şi după semnarea actelor care atestă identificarea, personalul echipei medico-legale implicat în manipularea decedatului pulverizează produse biocide de tip TP22 sau soluţie de formaldehidă peste decedat, apoi acesta este introdus în doi saci rezistenţi de vinil, astfel: după fiecare introducere a decedatului în sac se pulverizează produs biocid de tip TP22 sau formol, folosind un echipament de pulverizare fină.Ulterior, corpul învelit în cei doi saci de vinil se introduce în sicriu, sicriul se igienizează cu produs biocid de tip TP2 sau formol, urmând a se închide şi sigila sicriul înainte de ieşirea din instituţia medico-legală şi predarea către familie/reprezentant legal, aceştia din urmă având obligaţia de a nu-l mai deschide ulterior.- Familia sau reprezentanţii autorităţilor publice locale (pentru cazurile sociale) aduc sicriul în care se pune decedatul.- Înhumarea decedatului confirmat cu infecţie cu SARS-CoV-2 se va face în aceleaşi condiţii de înhumare impuse persoanelor decedate din alte cauze, cu respectarea voinţei familiei decedatului şi a ritualurilor cultului de care aparţine, respectând normele prevăzute de lege. După fiecare serviciu religios, spaţiul se va aerisi şi se va dezinfecta conform recomandărilor în vigoare.- Numărul de persoane care participă la funeralii este cel permis de reglementările oficiale, dar va fi menţinut la un minimum. Toate persoanele participante vor respecta păstrarea distanţei recomandate în metodologia în vigoare, se vor proteja în mod adecvat, iar purtarea măştii faciale este obligatorie.- Persoanele care au simptome sugestive pentru infecţia cu SARS-CoV-2, indiferent de natura lor, nu vor participa la aceste proceduri sau ritualuri.- Împărţirea de alimente cu ocazia slujbei religioase se realizează cu respectarea prevederilor în vigoare referitoare la protecţia faţă de infecţia cu SARS-CoV-2.- Personalul care depune corpul decedatului în groapă/cavou sau incinerator va purta echipament de protecţie, mănuşi care se îndepărtează după manevră, iar mâinile se spală cu apă şi săpun.- Nu este nevoie ca obiectele personale ale persoanei decedate să fie incinerate sau îndepărtate conform procedurii deşeurilor infecţioase. Ele vor fi mânuite purtând mănuşi, curăţate cu detergent şi dezinfectate cu soluţie de min. 70 grade etanol, hipoclorit sau o soluţie de clor cu concentraţia de 0,1% (1.000 ppm). g) Îmbrăcămintea sau alte obiecte din stofă/pânză ale persoanei decedate pot fi spălate în maşina de spălat la 60—90° Celsius şi cu detergent uzual pentru spălare automată.Dacă nu este posibil, se poate face spălare manuală cu următoarele precauţii: textilele vor fi scufundate într-un vas de dimensiuni mari, cu apă fierbinte şi săpun. Se manevrează cu cleşti de lemn, evitându-se formarea de stropi, se goleşte vasul şi se umple cu soluţie de clor 0,05% timp de aproximativ 30 de minute, după care se clătesc rufele bine cu apă curată şi se usucă la soare.

Sursa: Observator

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*