El este ocrotitorul celor care sunt în suferință, sunt țintuiți la pat sau au dureri crunte.

Sfântul Haralambie este cunoscut ca și un puternic vindecător de boli cumplite: nebunie, cancer, boli dureroase. Ele ste ocrotitorul celor care sunt în suferință, sunt țintuiți la pat sau au dureri crunte. De asemenea, el este cunpscut ca și un mare făcător de minuni și miracole. Iată rugăciunea salvatoare către acest sfânt puternic!

„Sfinte Mucenice Haralambie, primeşte această rugăciune pe care cu umilinţă ți-o aducem şi ne izbăveşte din toate necazurile! Deşi suntem bolnavi și nevrednici milostivirii tale pentru păcatele noastre cele multe şi grele pe care le săvârşim în tot timpul vieţii noastre şi în tot ceasul, totuşi, cunoscând bunătatea ta cea mare pe care ai arătat-o celor ce te cinstesc şi celor ce se pocăiesc cu credinţă întru numele Domnului, îndrăznim cu umilinţă să mărturisim înaintea ta că am greşit.

Vezi și:  Mama Geta nu o să fie deloc fericită! Carmen de la Sălciua va fi alături de Mara Bănică

Fii mijlocitorul nostru către preaputernicul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre, pentru izbăvirea noastră de toate bolile şi de toate primejdiile şi pentru întărirea noastră în credinţa cea adevărată.

PUBLICITATE

O, întru tot lăudate Sfinte Haralambie, primește de la noi aceste cântări, ce cu umilință le aducem înaintea ta, și ne izbăvește pe noi din toate nevoile și necazurile, ca un bun și de oameni iubitor. Căci, deși suntem ne¬vrednici milostivirii tale, pentru păcatele noastre cele multe și grele, pe care le săvârșim în tot timpul vieții noastre și în tot ceasul, însă cu¬noscând bunătatea ta cea mare pe care ai arătat-o asupra celor ce te cinstesc pe tine și asupra celor ce se pocăiesc cu credință întru numele Domnului, năzuim cu fierbinți lacrimi a mărturisi înaintea ta că am greșit.

Vezi și:  Rugăciunea grabnic-ajutătoare pe care s-o rostești oricând îți e greu – Când ai un necaz mare să te rogi Maicii Domnului

De aceea, ne rugăm ție ca să fii mijlocitorul nostru către preaputernicul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră de toate bolile și de toate primejdiile și pentru întărirea noastră în credința cea ade¬vă¬rată, ca să nu mai greșim.

Așa, strălucite sfinte, rugămu-te pe tine ca să ne aperi pe noi de toate răutățile, după făgă¬duința ta, căci toți te cinstim și prăznuim numele tău, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *