DOCUMENT: Ce prevede protocolul Ministerului Sănătății privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu Covid-19

Potrivit noului protocol, pe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul Covid-19 poate beneficia, la cerere, de asistență religioasă, potrivit specificului cultului din care face parte, și cu acordul medicului curant.În vederea asigurării protecției clericului și a pacientului, vizita poate avea loc în următoarele condiții: – un singur cleric oficiant poate intra la pacient, o singură dată; – timpul alocat serviciului religios este de maxim 15 minute; – clericul poartă echipament complet individual de protecție asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare; – clericul respectă toate măsurile sanitare care se impun; – se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate înainte și după utilizare, cu acordul medicului curant; – nu sunt permise obiecte care generează flacără deschisă/închisă sau scânteie.Anexa Ordinul Ministerului Sănătății by Alexandru Badea on ScribdPe perioada internării în unitatea sanitară, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 și care prezintă simptome severe de boală poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei/ reprezentantului legal, cu acordul medicului curant.În vederea asigurării protecției membrului familiei/ aparținătorului legal, vizita poate avea loc în următoarele condiții: – o singură persoană poate intra la pacient, o singură dată; – timpul alocat vizitei este de maxim 15 minute; – vizitatorul poartă echipament complet individual de protecție asigurat cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care este internat pacientul, conform metodologiei în vigoare; – vizitatorul respectă toate măsurile sanitare care se impun; – nu este permisă introducerea niciunui obiect în zona în care sunt îngrijiți pacienții cu COVID-19.Familia/reprezentantul legal al decedatului care parcurge procedura de identificare a decedatului vor purta obligatoriu echipament individual de protecţie de unică folosinţă: halat de unică folosinţă din material neţesut sau impermeabil la apă; mască facială de protecție; botoşi (protecţie încălţăminte); mănuşi.Echipamentele individuale de protecţie pentru familia/reprezentantul legal al decedatului care vor parcurge procedura de identificare a decedatului vor fi asigurate cu titlu gratuit de către unitatea sanitară în care a fost internat pacientulÎn caz de identificare pozitivă (potrivire), vor semna o declaraţie şi se va completa într-un registru special dedicat.Familia/reprezentantul legal al decedatului pot vedea decedatul cu respectarea următoarelor condiții:- cel mult două persoane din cadrul familiei/reprezentantului legal al decedatului pot vedea decedatul;- vor îmbrăca obligatoriu echipamentul individual de protecţie descris anterior;- nu se recomandă contactul direct piele pe piele (atingere, sărut, etc);- vor respecta strict protocolul de igienă a mâinilor care presupune spălarea mâinilor cu apă și săpun timp de 20 de secunde la intrarea și la ieșirea în spațiul mortuar. Dacă nu există facilități pentru spălarea mâinilor, se va folosi dezinfectant pentru mâini;- nu se vor atinge: nasul, ochii, fața, gura.Se va asigura ventilație adecvată în spațiile în care se află decedatul, fără a se atinge o temperatură disconfortantă.Nu este permis priveghiul la domiciliul persoanei decedate.Înhumarea decedatului confirmat cu infecţie cu SARS-CoV-2 se va face în aceleaşi condiţii de înhumare impuse persoanelor decedate din alte cauze, cu respectarea voinței familiei decedatului și a ritualurilor cultului de care aparține, respectând normele prevăzute de lege. După fiecare serviciu religios, spațiul se va aerisi și se va dezinfecta conform recomandărilor în vigoare.Numărul de persoane care participă la funeralii este cel permis de reglementările oficiale, dar va fi menținut la un minimum. Toate persoanele participante vor respecta păstrarea distanței recomandate în metodologia în vigoare, se vor proteja în mod adecvat iar purtarea măștii faciale este obligatorie.Persoanele care au simptome sugestive pentru infecția cu SARS-CoV-2 de boală, indiferent de natura lor, nu vor participa la aceste proceduri sau ritualuri.Împărțirea de alimente cu ocazia slujbei religioase se realizează cu respectarea prevederilor în vigoare referitoare la protecția față de infecția cu SARS-CoV-2Personalul care depune corpul decedatului în groapă/ cavou sau incinerator, va purta echipament de protecție, mănuși care se îndepărtează după manevră, iar mâinile se spală cu apă și săpun.Nu este nevoie ca obiectele personale ale persoanei decedate să fie incinerate sau îndepărtate conform procedurii deșeurilor infecțioase. Ele vor fi mânuite purtând mănuși, curățate cu detergent și dezinfectate cu soluție de min 70 grade etanol, hipoclorit sau o soluție de clor cu concentrația de 0.1% (1000 ppm).Îmbrăcămintea sau alte obiecte din stofă/pânză ale persoanei decedate pot fi spălate în mașina de spălat la 60- 90 grade Celsius și cu detergent uzual pentru spălare automată. Dacă nu este posibil, se poate face spălare manuală cu următoarele precauții: textilele vor fi scufundate într-un vas de dimensiuni mari, cu apă fierbinte și săpun. Se manevrează cu clești de lemn, evitând formarea de stropi, se golește vasul și se umple cu soluție de clor 0.05% timp de aproximativ 30 minute, după care se clătesc rufele bine cu apă curată și se usucă la soare.

Sursa: Observator

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*