A fost întocmit un ghid de bune practici pentru magazinele din București. Printre recomandări, limitarea coșurilor de cumpărături sau numărarea clienților

Redăm, în continuare, concluziile la care au ajuns reprezentanții asociațiilor comerciale și reprezentanții instituțiilor din București:”Părţile au ajuns la un acord asupra modului în care poate fi asigurată în mod optim respectarea măsurilor de prevenire a formării aglomerărilor în interiorul magazinelor, măsuri prevăzute în Hotărârea CMBSU nr 19 din 27.03.2021.În urma discuţiilor a reieşit necesitatea de a informa clienţii, de a asigura flexibilitate comercianţilor în aplicarea măsurilor şi de a menţinere un dialog constant între comercianţi şi autorităţi.Toate părţile au stabilit prin consens următoarele acţiuni ca fiind bune practici la nivelul comercianţilor:Afişarea la intrarea în magazin, la loc vizibil, a unui afiş în care să fie menţionat numărul maxim de clienţi care pot fi prezenţi simultan în acel magazin. Afişul trebuie să fie cel puţin de mărime A4 şi caracterele să fie suficient de mari pentru a fi vizibile de la distanţă. Este propus următorul text:Pentru a putea respecta regula distanţării fizice, în acest magazin pot fi prezenţi simultan …. clienţi.Modul de clacul pentru numărul maxim de clienţi va fi făcut prin raportare la cota de max 7 m.p.-client pentru magazinele mari, de tip mall, supermarket, hypermarket sau prin raportare la obligaţia asigurării distanţării de 2 m între clienţi pentru magazinele mici şi mijlocii.Fiecare magazin va trebui să dispună măsurile necesare pentru a evita aglomerarea. Măsurile dispuse sunt la alegerea fiecărui operator economic, acesta putând să evalueze concret situaţia şi să decidă. Printre măsurile sugerate sunt: (i) limitarea numărului de coşuri sau cărucioare disponibile la numărul maxim de clienţi care pot fi simultan în magazin, (ii) asigurarea contorizării electronice sau (iii) asigurarea contorizării mecanice sau orice alt mijloc pe care operatorul economic îl consideră eficient şi potrivit situaţiei proprii.La atingerea limitei de clienţi, operatorul va opri accesul clienţilor în magazin, urmând a permite accesul pe măsura eliberării capacităţii”

Sursa: Observator

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*